Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা

 

ক্রমিক    গ্রাম      ওয়ার্ড নং      মৌজা       জে এল নং     আয়তন      জন সংখ্যা       মন্তব্য
১      চড়ৃইমুড়ী          ১        চড়ৃইমুড়ী       ১৫৭            ১.০৭১         ১৭২০    
২      দাদপুর             ১         দাদপুর        ১৫৬            ০.৯৫৭        ১১৭৭    
৩     রাখালগাছা        ২        রাখালগাছা    ১৫৫             ১.০৩৫        ৮৫০    
৪      মানিকদহ          ২         ------          ১৫৫                             ৮০০    
৫     জঙ্গল খামার       ৩       জঙ্গল খামার   ১৫৮            ১.৭১৫         ১২৭৫    
৬     হোড়পাড়া          ৩       হোড়পাড়া       ১৫২           ০.৮০৭         ৯৩০    
৭     চর পাড়া            ৪          -----                                             ২৪৯০    
৮    বাঘলপুর            ৫        বাঘলপুর       ২৩০           ১.২০০         ১২০০    
৯     দত্তপাড়া             ৫        দত্তপাড়া        ২৩০                            ১৬০০    
১০    খামারপাড়া        ৬       খামারপাড়া    ১৬০            ১.৮৭৩       ৮৩৩    
১১    নগর কয়ড়া       ৬       নগর কয়ড়া    ১৫৯            ১.০১৫         ৩০২    
১২    কৃষ্টপুর             ৬       কৃষ্টপুর          ১৫৯                              ৩৪৫    
১৩    আগ কয়ড়া       ৭        আগ কয়ড়া    ২২৯             ০.৬৫২         ৬০৫    
১৪    মহিষাখোলা       ৭        মহিষাখোলা    ২২৮              ২.৭৭০       ১৯৮৫    
১৫    মিনারপাড়া       ৭           -------       ২২৮                               ৫০০
১৬    কামার পাড়া     ৭           -------       ২২৮                               ৩০০
১৭    হরিশপুর          ৮        হরিশপুর       ১৬০                                ৯৫৭    
১৮    রতন দিয়ার     ৮       রতন দিয়ার    ১৬১                             ১১৮৫    
১৯    সড়াতলা          ৯         সড়াতলা       ১৬১              ১.৫৯৬      ২১৬২